Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Порядок), затверджено постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», зі змінами відповідно до постанови КМУ від 03.09.2009 р. № 390.

Реєстрація роботодавців відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів (надалівідділення Фонду) проводиться безоплатно.

Відповідно до Порядку, новостворені роботодавці та підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організацій громадських організацій інвалідів, фізичні особи, що використовують найману працю, в яких кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих.

Роботодавець, у якого змінилася назва чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи – підприємця, подає до відповідного відділення Фонду заяву, копії свідоцтва про державну реєстрацію та довідки протягом десяти робочих днів після державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи чи зміни прізвища, імені, по батькові фізичної - особи – підприємця.

Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, зазначених у Порядку, а в разі надсилання їх поштою – дата на поштовому штемпелі.

Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду відповідну Заяву за формою, що затверджена наказом Мінпраці від 14.03.2007 р. № 98,  та копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця (надалі - свідоцтво).

Підприємства, установи, організації, які повністю утримуються за рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів, подають також копію довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої територіальним органом Державної фіскальної служби України (надалі - довідка).

25 січня 2018 року під головуванням заступника голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради  Постолатія А.С. у приміщенні управління відбулися засідання робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат. На засідання робочої групи були запрошені керівники підприємств та організацій Подільського району міста Кропивницького з переліку страхувальників у яких за даними статистичної звітності наявна заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та керівники підприємств,  які нараховували штатним працівникам у листопаді 2017 року заробітну плату менше мінімального розміру встановленого законодавством.

По розглянутим питанням були прийняті відповідні рішення про обстеження підприємств. 

Фінансова відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Фактичний допуску працівника до роботибез оформлення трудового договору (контракту)

30 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2018 р. розмір штрафу: 111690 грн

Абз. 3 ст. 265 КЗпП

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

Виплата заробітної плати (винагороди)без нарахування та сплати ЄСВ

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2018 р. розмір штрафу: 11169 грн

Абз. 4 ст. 265 КЗпП

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2018 р. розмір штрафу: 37230 грн

Абз. 5 ст. 265 КЗпП

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам 

10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2018 р. розмір штрафу: 37230 грн

Абз. 6 ст. 265 КЗпП

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2018 р. розмір штрафу: 11169 грн

Абз. 7 ст. 265 КЗпП

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин

100 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2018 р. розмір штрафу:  372300 грн

Абз. 7 ст. 265 КЗпП

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбаченихабз. 2 - 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП

1 розмір мінзарплати.  У 2018 р. розмір штрафу:  3 723 грн

Абз. 8 ст. 265 КЗпП

Частина третя статті 21 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2695-XII в чинній редакції регламентує обов’язок роботодавця одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл).

Видає такі дозволи на безоплатній основі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформленні, видачі дублікатів, анулювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок).

Найнебезпечніша крига - перша та остання. У ці періоди вона надзвичайно тонка, не витримує маси навіть малої дитини. Тому треба бути надто обережним біля водойми. Куди ліпше, просто не ступати на таку кригу.

Безпечна товщина льоду для дорослого - не менше 7 см, спорудження ковзанки - 12 см і більше, пішої переправи - понад 15 см, проїзду автомобіля, організації масових спортивних і святкових заходів - мінімум ЗО см.

По кризі синюватого або зеленуватого кольору може вільно пересуватися виключно один пішохід. Найміцніший лід блакитного кольору. Молочно-біла субстанція вдвічі слабша за прозору. Вона утворюється за морозної погоди зі снігопадами. Такий лід ламається без попереднього потріскування.

На невкритій снігом крижаній поверхні можна спостерігати, як під ногами утворюються радіальні тріщини, що розходяться в різні сторони. Поява ж кільцевих свідчить: міцність - на критичній межі.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com