Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 31 «Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2018 році» відповідно до якої установлено розмір грошової допомоги в сумі 6822 гривні для компенсації у 2018 році вартості путівок шляхом безготівкового перерахування санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або оздоровлення чи відпочинку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1.

До змін

Після змін

інвалід війни

особа з інвалідністю внаслідок війни

дитина-інвалід з дитинства

дитина з інвалідністю з дитинства

інвалід з дитинства

особа з інвалідністю з дитинства

інвалід

особа з інвалідністю

дитина-інвалід

дитина з інвалідністю

інвалід Великої Вітчизняної війни

особа з інвалідністю внаслідок Великої Вітчизняної війни

діти війни, які є інвалідами

діти війни, які є особами з інвалідністю

Конвенції про права інвалідів

Конвенції про права осіб з інвалідністю

закони України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»

закони України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

Державна типова програма реабілітації інвалідів

Державна типова програма реабілітації осіб з інвалідністю

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

          Постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 41 «Про внесення змін до порядків, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 і від 22 лютого 2006 року № 189» внесено зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми щодо визначення права на призначення допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, а саме:

З 01.01.2018 вступила в дію норма щодо отримання постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи громадянами, віднесеними до категорії 1, компенсації замість санаторно-курортної путівки, тобто, особа має право самостійно обрати чи отримувати послуги із санаторно-курортного лікування, чи отримувати компенсацію замість путівки. Відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 838 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки визначається Міністерством соціальної політики щороку з розрахунку  35 відсотків розміру одного прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність (із заокругленням до однієї гривні). Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» рівень прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2018 року встановлений на рівні 1373 грн., тобто середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки у 2018 році складатиме 481,00 грн.

Виплата допомоги при народженні дитини припиняється у разі:

-      позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

-    відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

-   нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних  умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

-   відібрання дитини  в  отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

-   тимчасового  влаштування  дитини на повне державне утримання, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі  або  установі  виконання  покарань за умови перебування дитини  разом  з матір’ю;

-    припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної  дитини; 

-    перебування отримувача  допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

-      усиновлення    дитини-сироти    або    дитини,    позбавленої батьківського  піклування; 

-    смерті дитини;

-    смерті  отримувача  допомоги. 

      Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені  обставини,  за  рішенням  органу,  який призначив допомогу.

   У деяких випадках виплата допомоги поновлюється, у разі, коли особа, що фактично здійснює догляд за дитиною (один  з  батьків дитини, опікун), звернулася протягом  дванадцяти  місяців після припинення виплати допомоги до органу,  що призначив допомогу, з письмовою заявою. У разі  влаштування  дитини  до  дитячого  закладу  на  повне державне утримання виплата раніше призначеної допомоги поновлюється   органами соціального захисту населення шляхом перерахування коштів на відкритий в установі уповноваженого банку рахунок дитини.

      Контроль за цільовим використанням державної допомоги здійснюється  працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом об’єднаної територіальної громади, в межах повноважень.
У разі встановлення факту нецільового використання коштів зазначені органи подають керівнику органу,  що призначив допомогу, пропозиції щодо припинення її виплати.

     Державні органи реєстрації актів  цивільного  стану  протягом 10   днів   після   реєстрації   смерті   дитини  подають  органам соціального захисту  населення  відповідні  відомості  за  формою,встановленою законодавством.

     У разі перебування дитини, на яку відкрито вкладний(депозитний) рахунок в банківській установі, на який перераховано допомогу при народженні дитини, разом з  матір’ю в слідчому ізоляторі  або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або  установи повідомляє органу, що призначив допомогу, про умови утримання та виховання дитини. У разі невідвідування матір'ю (батьком, опікуном) дільничного лікаря-педіатра  (сімейного  лікаря), під наглядом якого перебуває дитина віком до одного року,     адміністрація лікувально-профілактичного закладу   повідомляє   про  це  орган соціального захисту населення за місцем проживання дитини. 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com