Збройний конфлікт у східних регіонах нашої держави, анексія Криму змушують людей покидати власні домівки та змінювати місце проживання на більш безпечне. В таких випадках вимушені переселенці стикаються із масою проблем, серед яких чи не найбільшою є проблема працевлаштування. Так, під час пошуку роботи на новому місці внутрішньо переміщені особи (Далі– ВПО) зазнають суттєвих складностей:

1) наявні робочі місця пропонують дуже низьку заробітну плату;

2) небажання роботодавця наймати на роботу ВПО;

3) брак вакансій за спеціальністю та рівнем освіти;

4) брак професійних навичок та досвіду роботи для працевлаштування;

5) брак навичок пошуку роботи;

6) юридичні труднощі під час реєстрації власного бізнесу;

7) проблеми з оформленням на роботу через брак документів;

8) нерозірвані трудові відносини з попереднім роботодавцем.

Більшість з цих питань регулюються законодавством.

Так, відповідно до п. 5 ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення іншого виду зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до законодавства. Внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разі припинення приймання поштових відправлень на/з території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з визначеними обставинами, така заява подається до відповідного районного, міськрайонного, міського, районного у місті центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи.

Взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття.

Чинним законодавством України передбачено заходи щодо сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб. Серед них:

  • компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, а також витрат для проходження за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;
  • компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази.
  • компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на дванадцять календарних місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб. Сума компенсації встановлюється в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на дату здійснення роботодавцем такої оплати.

 

    Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1098 затверджено Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

    Цей Порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018р. по  31 грудня 2020 р. тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу, та її виплати.

   Право на тимчасову допомогу мають непрацюючі особи, середньомісячний сукупний дохід яких на дату звернення за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням (продовженням) допомоги, не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

   Для призначення тимчасової допомоги особа подає до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання:

   заяву;

   документ, що посвідчує особу;

   інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);

   документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

   довідку про наявний страховий стаж, видану органом Пенсійного фонду України;

   декларацію про доходи та майновий стаж (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;

   копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

   Інформацію про склад сім’ї особи, яка звернулась за призначенням тимчасової допомоги, зазначається в декларації про доходи та майновий стан.

   У разі зміни обставин, які можуть вплинути на розмір або порядок отримання тимчасової допомоги, особа зобов’язана не пізніше ніж через десять днів повідомити про це органу соціального захисту населення, який призначив таку тимчасову допомогу.   

26 лютого 2018 року під головуванням заступника голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради Постолатія А.С. у приміщенні управління відбулися засідання робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат. На засідання робочих груп були запрошені керівники підприємств та організацій Подільського району міста Кропивницького, на яких наявна заборгованість із виплати заробітної плати та зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та керівники підприємств, які нараховували штатним працівникам у грудні 2017 року заробітну плату менше мінімального розміру встановленого законодавством.

По розглянутим питанням були прийняті відповідні рішення.

На засідання були запрошені представники підприємств, установ та організацій бюджетної сфери з метою проведення співбесіди щодо забезпечення підвищення рівня мінімальної заробітної плати найманим працівникам.

Фото

        Відповідно до «Порядку надання пільг з оплати послуг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389, пільги з оплати послуг за користування житлом, комунальних послуг надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

        Розмір соціальної податкової пільги з 01.01.2018 становить – 2470,00 грн.

     У випадку перевищення величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (2470,00 грн), дія пільг на житлово-комунальні послуги, паливо, скраплений газ, телефон припиняється з 01.01.2018 автоматично.

        У разі припинення дії пільг пільговик має право звернутись за житловою субсидією.

        У разі призначення субсидії пільговик втрачає право на отримання пільги на житлово-комунальні послуги.

   За додатковою інформацією звертайтесь до управління соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому ради за адресою:             вул. Архітектора Паученка, 53/39, каб.19, тел. 24 96 60.

      Відділ державних соціальних інспекторів управління соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому ради  попереджає про необхідність при зверненні за державними соціальними допомогами декларувати повну та достовірну інформацію про майновий стан та нараховані доходи всіх членів сім'ї. Вся надана Вами інформація перевіряється через Державну фіскальну службу, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Національну автоматизовану інформаційну систему Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України. У випадках виявлення неповної або недостовірної інформації ,яка вплинула на встановлення права на призначення соціальної допомоги та визначення її розміру призначення допомоги переглядається, а в деяких випадках допомога припиняється. Надміру виплачені кошти повертаються в установленому законом порядку.

            У разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно в установлені терміни питання про їх стягнення вирішується  у судовому порядку.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com